Chính sách thông thường của CBO

 

Quá trình đăng ký học

 

- Đơn đăng ký trực tuyến sẽ được chấp nhận sau khi học viên nộp 150 USD lệ phí nhập học. Việc nộp đơn phải được thực hiện trước khi khởi hành 4 tuần. Nếu không nộp tiền đặt cọc thì đơn đăng ký sẽ bị hủy và 150 USD sẽ không được hoàn lại.

 

- Sau khi nhận được biên lai học phí từ CBO người nộp đơn phải đặt cọc trước tiền học phí, ít nhất là trước 4 tuần khi khóa học bắt đầu.

 

-Thời gian ngắn nhất cho học viên học ở CBO là 4 tuần (1 kỳ) và có thể được gia hạn thêm mỗi lần 1 kỳ. Đối với những trường hợp đặc biệt khác, nếu học viên không thể học với lượng thời gian đó, học viên phải email, gọi điện cho người có trách nhiệm ở CBO để biết thêm chi tiết

 

- Sau khi đơn đăng ký trực tuyến được nộp thì học viên sẽ nhận được 1 lá thư thông báo trong vòng 3 ngày.

 

CHÍNH SÁCH VỀ VIỆC HOÀN TIỀN.

Phần này đưa ra chính sách chi tiết về việc hoàn lại những khoản đặt cọc và học phí học viên đóng.

Trước khi khởi hành

           - Phần này trình bày trường hợp học viên đã hủy đơn đăng kí học ở CBO của học viên trước khi khởi hành để đi đến Philippines. Để chấp nhận sự hủy bỏ, các quy tắc và thủ tục sau đây phải được tuân thủ.

Sự hủy bỏPhí tuyển sinh (USD)Phí hủy bỏ (USD)
4 tuần trước ngày khởi hành đến Philippines 150 0
3 tuần trước ngày khởi hành đến Philippines 150 50
2 tuần trước ngày khởi hành đến Philippines 150 100
1 tuần trước ngày khởi hành đến Philippines 150 150

Sau khởi hành

Phần này trình bày trường hợp học viên hủy bỏ đăng kí học tại CBO sau khi đã đến CBO.

- Đơn đăng kí hủy bỏ phải được điền đầy đủ và đệ trình lên nhân viên CBO có thẩm quyền.

- KHÔNG CÓ SỰ HOÀN TRẢ đối với học kỳ đã bắt đầu được đưa ra cho học viên đã nộp đơn hủy bỏ đăng kí học tại CBO.

- Chính sách về hoàn tiền sẽ bao gồm học kỳ chưa bắt đầu. CHỈ 50% học phí mỗi kỳ được hoàn lại cho học viên.

- Sau khi hoàn thành đơn và đơn hủy bỏ được duyệt, CBO sẽ xác nhận những lý do được đưa ra thông qua tham vấn với cá nhân học viên. Sau đó, quá trình hoàn tiền sẽ được hoàn thành sau 30 ngày.

 

Những chính sách khác liên quan đến việc hoàn tiền

 

- Theo quy định chung, một khi các khoản phí tương ứng đã được đóng bởi học viên cho suốt thời gian ở tại CBO, chỉ 50% phí mỗi kỳ sẽ được hoàn trả.

 

- Vi phạm những quy định của nhà nước Philippines, học viên sẽ không được nhân nhượng. Do đó, nếu một học viên bị cảnh cáo, sau quá trình điều tra, CBO sẽ trích một khoản tiền tương ứng từ tiền đặt cọc của học viên để phạt vì hành vi phạm.

 

- Trong trường hợp học viên bị phát hiện hơn 2 tội vi phạm, học viên sẽ bị trục xuất dựa theo kết quả điều tra được tiến hành sau đó. Hơn nữa, học viên sẽ không được hoàn trả số tiền cho thời gian ở còn lại tại CBO sau khi bị trục xuất.

 

Trách nhiệm đối với sự cố và thiên tai

 

- Trường sẽ không chịu trách nhiệm cho những sự cố xảy ra ngoài CBO, đặc biệt là khi học viên ra ngoài khuôn viên trường học những ngày cuối tuần, ngày lễ, hoặc khi đi chơi

 

- Khi thiên tai như động đất, bão,… xảy ra, hay trong trường hợp hoãn máy bay, di chuyển tới trường, CBO sẽ không bồi thường hay chịu trách nhiệm đối với những tổn thất của học viên. Tương tự, đối với những ngày lễ quốc gia, CBO không chịu trách nhiệm cho việc học viên được nghỉ học

 

Gia hạn cho việc học và yêu cầu đối với các lớp học thêm

 

- Đơn nộp cho việc gia hạn việc học ở CBO sẽ được giải quyết theo nguyên tắc, ai nộp trước sẽ được giải quyết trước

 

- Nếu một học viên muốn gia hạn việc ở lại CBO, CBO sẽ xem xét nếu còn phòng trống. Ngoài ra, đơn đăng ký phải được nộp sớm. CBO sẽ cung cấp đơn xin gia hạn việc học nếu còn phòng trống

 

- Nếu đơn đăng ký của học viên để gia hạn việc học được chấp nhận bởi nhân viên trường, học viên sẽ phải đặt cọc tiền học phí cho khóa học tiếp theo

 

- Nếu một học viên quyết định hủy đơn đăng ký trước khi khóa học bắt đầu và đã nộp lệ phí theo yêu cầu thì sẽ được hoàn lại 50% chi phí

 

- Nếu học viên muốn tăng thêm 1 lớp 1 kèm 1 vào lịch học thông thường của mình, học viên sẽ được tư vấn bởi quản lý. Và 1 lớp 1 kèm 1 có chi phí là 3200 peso, phải nộp trước khi lớp học bắt đầu

 

- Giáo viên hoặc lớp học có thể được thay đổi mà không kịp báo trước cho học viên do những hoàn cảnh bất ngờ ngoài tầm kiểm soát của học viên

 

Thay đổi giáo viên, lớp học hoặc chương trình giảng dạy

 

- Nếu học viên muốn thay đổi lớp, giáo viên thì phải được tư vấn bởi quản lý nhà trường trước khi việc thay đổi được quyết định. Tuy nhiên, việc thay đổi một lớp học nhóm thành lớp 1 kèm 1 là không thể

 

- CBO có thể thay đổi giáo viên khi giáo viên nghỉ dạy hoặc không thể dạy. Những trường hợp đó là khi giáo viên gặp chuyện khẩn cấp, cư xử không phù hợp, hoặc vi phạm các hành vi không được cho phép bởi trường, liên tục vắng mặt vì bịnh tật hoặc vì lý do cá nhân và khi chuẩn bị lớp học không đầy đủ

 

- Nếu trình độ tiếng anh của học sinh thấp hơn hoặc cao hơn so với các học sinh khác trong CBO, trường có quyền chuyển học sinh sang lớp ESL. Trong trường hợp này, giáo viên và lớp học sẽ được thay đổi và học viên không có quyền yêu cầu tiền thù lao từ CBO

 

Bằng chứng nhận tốt nghiệp

- Học viên sẽ nhận được bằng chứng nhận tốt nghiệp nếu tham gia khóa học trên 90% tổng số giờ học

 

Ra khỏi khuôn viên trường và các ngày lễ

- Học viên sẽ được đi chơi vào cuối tuần nếu không có giờ học thêm được lên lịch bởi nhà trường. Trước khi đi chơi xa, học viên phải nộp đơn hành trình ít nhất một ngày trước khi đi

 

- Học viên không được phép ra khỏi trường các ngày trong tuần nếu không được phép. Nếu học viên vi phạm, sẽ bị cảnh báo bằng lời nói hoặc văn bản. Nếu học viên có việc gấp phải ra ngoài khuôn viên trường, học viên sẽ được quản lý trường xem xét tùy theo mức độ nghiêm trọng của vấn đề

 

- Thông thường, những ngày lẽ quốc gia và các ngày nghỉ thông thường của Philippines, học viên sẽ không được học bù. Tuy nhiên nếu tổng số ngày lên lớp ít hơn 18 ngày/ khóa thì trường sẽ cung cấp lớp học bù để đủ ít nhất 18 ngày học/ khóa

 

Thay đổi chương trình học

- Nhà trường có quyền thay đổi chương trình hoặc môn học mà không thông báo trước khi cần thiết, và quản lý nhận thấy những thay đổi và điều chỉnh là quan trọng

 

Quy định thông thường của trường

 

- Uống rượu trong khuôn viên trường là không được cho phép. Đối với bất kỳ hành vi bạo lực nào đều bị nghiêm cấm. Nếu có, học viên sẽ bị cảnh cáo bằng lời nói hoặc giấy.

 

- Học viên chỉ được hút thuốc trong khu vực quy định.

 

- Khi một học viên sử dụng cửa thoát hiểm để ra ngoài ngoài mục đích khẩn cấp, học viên sẽ bị đuổi khỏi trường. Chính sách này nhằm giúp học viên tránh những mối nguy hiểm hoặc tai nạn không lường trước.

 

- Khi học viên vắng mặt thì phải tham gia việc tự học theo nhóm trong 1 cuối tuần.

 

- Khi học viên vi phạm quy định nhà trường, làm hư hại cơ sở vật chất. có những hành vi bạo lực, hoặc vi phạm những quy định về rượu. nhà trường sẽ tự động đuổi học viên ra khỏi trường. Học viên sẽ phải bồi thường đối với những thiệt hại nếu có.

 

- Khi học viên bị đuổi khỏi trường, quản lý trường sẽ có trách nhiệm thông báo cho phụ huynh và trung tâm du học học viên thông qua về trường hợp của học viên đó. Những trường hợp này sẽ không nhận được chi phí hoàn lại. 

 

Những quy định được đề cập trên đều tuân theo luật pháp Philippines và học viên sẽ bị phạt nếu vi phạm, được chịu trách nhiệm bởi nhà trường và những hành động hợp pháp sẽ được thực hiện khi cần thiết.

 

Các điều lệ

- Khách sạn sẽ không chịu trách nhiệm đối với những vật dụng bị mất. Học viên có trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn đồ đạc cá nhân ở nơi an toàn.

 

- Mỗi ký túc xá được dọn dẹp 2 lần 1 tuần và việc thay khăn trải giường và khăn được thực hiện mỗi tuần 1 lần. Lịch dọn dẹp sẽ được thông báo nếu có sự thay đổi.

 

- Học viên không được phép sử dụng các đồ dùng điện nào như chăn điện, máy pha cà phê, tủ lạnh, ổ ghi xách tay, máy duỗi tóc, bàn ủi,… trong phòng riêng. Đối với những thiệt hại liên quan, học viên phải chịu trách nhiệm đền bù.

 

- Học viên không được phép mang chất có cồn vào ký túc xá. Nếu bị tìm thầy thức uống có cồn trong phòng hoặc trong ký túc xá, học viên sẽ bị cảnh cáo bằng lời nói hoặc văn bản.

 

- Học viên không được phép vào phòng của học viên khác giới. Vợ chồng có thể ở chung phòng nhưng không được mời bất kỳ ai vào phòng mình. Khách sẽ được gặp ở ngoài hoặc có thể gặp ở khu vực tiếp tân từ 9h sáng tới 6h tối

 

- Từ 10h đêm đến 7h sáng học viên và khách phải giữ im lặng trong khuôn viên trường.

 

- Học viên được khuyên sử dụng từ ngữ phù hợp khi trình bày những vấn để bất cập tới nhân viên trường.

 

- Học viên sử dụng thiết bị của trường cần giữ gìn và sửa chửa nếu hư hại

 

- Trường sẽ giữ 3000 peso của mỗi học sinh cho việc đặt cọc khách sạn. Khoản tiền này sẽ được trả lại khi học viên trả phòng nếu không có hư hại nào gây ra bởi học viên. Trái lại, tùy theo mức độ hư hại học viên gây ra, học viên sẽ bị trừ vào tiền đặt cọc.

 

- Để cung cấp và cải thiện một nơi an toàn và tốt hơn, khách sạn và trường học vui lòng đón nhận bất kỳ đề nghị hoặc ý kiến nào từ phía học viên.